Onderwijs met zorg samengesteld

Praktische informatie

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie:       maandag 19-10-2020 t/m vrijdag 23-10-2020
Kerstvakantie:         maandag 21-12-2020 t/m vrijdag 1-1-2021
Voorjaarsvakantie: maandag 22-2-2021 t/m vrijdag 26-2-2021
Paasvakantie:          vrijdag 2-4-2021 t/m maandag 5-4-2021
Meivakantie:           maandag 26-4-2021 t/m vrijdag 7-5-2021 
Hemelvaart:            donderdag 13-5-2021 t/m/ vrijdag 14-5-2021
Pinksteren:              maandag 24-5-2021
Zomervakantie:      maandag 19-7-2021 t/m vrijdag 27-8-2021Bijzondere vrije dagen SO
Vrijdag 18-12-2020 leerlingen vrij
Vrijdag 16-7-2021 leerlingen vrij

De overige dagen verschijnen op de website en/of in een nieuwsbrief.

Extra verlofdagen voor de leerlingen van het SO
i.v.m. o.a. studiedagen en administratiedagen
18 september:   Studie-Teamdag
12 oktober:        Studiedag
13 november:    Studiedag
28 januari:          Administratiedag
13 april:              Studiedag
7 juni:                  Studie-en Administratiedag