Onderwijs met zorg samengesteld

Praktische informatie

Schooltijden SO
Maandag       08.30 - 14.30 uur
Dinsdag         08.30 - 14.30 uur
Woensdag     08.30 - 12.00 uur
Donderdag    08.30 - 14.30 uur
Vrijdag           08.30 - 14.30 uur

Vakantierooster 2019-2020
0 Herfstvakantie: maandag 21 oktober  t/m vrijdag 25 oktober 2019
0 Kerstvakantie: vrijdag 20 december 2019 t/m vrijdag 03 januari 2020
0 Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
0 Paasvakantie: vrijdag 10 april en maandag 13 april 2020
0 Meivakantie: maandag 27 april t/m vrijdag 08 mei 2020
0 Hemelvaart: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
0 Pinksteren: maandag 1 juni 2020
0 Zomervakantie: vrijdag 17 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020
 
Extra verlofdagen voor de leerlingen van het SO
i.v.m. o.a. studiedagen en administratiedagen
 
Maandag 28 oktober 2019                hele dag :Studiedag
Vrijdag 20 december 2019                hele dag :leerlingen vrij/ start kerstvakantie
donderdag 6 februari 2020              hele dag: Studiedag
vrijdag 7 februari 2020                      hele dag: Administratiedag
dinsdag 14 april 2020                        hele dag: Administratiedag
vrijdag 29 mei 2020                           hele dag: Administratiedag
dinsdag 2 juni 2020                           hele dag Studiedag
vrijdag 26 juni 2020                           hele dag Studiedag
vrijdag 17 juli 2020                            hele dag : leerlingen vrij/ start zomervakantie