Onderwijs met zorg samengesteld

Panda's

De groep 'de Panda's ' is een groep met leerlingen vanaf 6 jaar, die gemiddeld een hoger IQ hebben dan gebruikelijk is binnen het ZML-onderwijs. Het betreft kinderen met een gesignaleerde achterstand of beperking op meerdere ontwikkelingsgebieden. Deze leerlingen hebben een IQ boven de 70 tot 85, die internaliserend gedrag laten zien en derhalve sociaal emotioneel kwetsbaar en/of sociaal angstig zijn.

Er is sprake van een groot leerrendement, maar tevens van een stevige sociaal emotionele zorgvraag qua weerbaarheid en sociaal emotioneel welbevinden.

De uitstroom zal zijn naar het PRO en/of LWOO

Tussentijdse uitstroom is mogelijk naar het SBO en het BaO, maar dan onder strikte begeleidingsvoorwaarden om regressie zoveel mogelijk te voorkomen.